Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αγία Θεοδοσία (Γκιουλ Τζαμί)

Συγγραφή : Παπαδόπουλος Αναστάσιος (28/6/2007)

Για παραπομπή: Παπαδόπουλος Αναστάσιος , «Αγία Θεοδοσία (Γκιουλ Τζαμί)», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10908>

Αγία Θεοδοσία (Γκιουλ Τζαμί) (28/6/2007 v.1) St. Theodosia (Gül Camii) (12/10/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο μεσοβυζαντινός ναός που είναι γνωστός στη βιβλιογραφία ως Αγία Θεοδοσία-Gül Camii (Γκιουλ Τζαμί) είναι χτισμένος δίπλα στην ακτή του Κεράτιου κόλπου, σε απόσταση 500 μέτρων περίπου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κοντά στην καστρόπορτα Aya Kapou. Πρόκειται για ένα επιβλητικό μνημείο μεγάλων διαστάσεων που ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο και υπερώα ναού. Τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν την έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο μνημείο είναι η ασφαλής ταύτιση του μνημείου μέσα από τις ιστορικές πηγές και ο διαχωρισμός των βυζαντινών και των οθωμανικών φάσεων.

Ονομασίες

Gül Camii, Χριστός Ευεργέτης

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, κοντά στην ακτή του Κεράτιου κόλπου, 500 μ. περίπου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Χρονολόγηση

αρχές 12ου αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>