Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Παναγία Βλαχερνών

Συγγραφή : Moutafov Emmanuel (18/2/2008)

Για παραπομπή: Moutafov Emmanuel, «Παναγία Βλαχερνών», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10911>

Παναγία Βλαχερνών (9/2/2012 v.1) Blachernai, Basilica of the Virgin Mary (8/2/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η βασιλική της Παναγίας των Βλαχερνών αναδείχθηκε στο πιο δημοφιλές προσκύνημα της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη. Η ίδρυσή της αποδιδόταν παραδοσιακά στην Πουλχερία και τον αυτοκράτορα Μαρκιανό, φαίνεται όμως ότι ανεγέρθηκε από τον Ιουστίνο Α΄ (518-527). Οι αναφορές σε παλαιότερο προσκύνημα της Παναγίας Βλαχερνών σχετίζονται με το παρεκκλήσιο (Σορός), όπου στεγάστηκε το Μαφόριο της Παναγίας όταν μεταφέρθηκε από την Παλαιστίνη τη δεκαετία του 460. Μέχρι τον 7ο αιώνα, η βασιλική βρισκόταν εκτός των τειχών, αφού ο θεοδοσιανός περίβολος δεν εκτεινόταν στην περιοχή των Βλαχερνών· έτσι η σωτηρία της εκκλησίας από την πολιορκία των Αβάρων το 626 θεωρήθηκε θαύμα. Η λύση της αβαρικής πολιορκίας, που αποδόθηκε σε θαυματουργή παρέμβαση της Θεοτόκου, συνδέθηκε με την Παναγία των Βλαχερνών, που αναδείχθηκε στους κατοπινούς αιώνες σε προστάτιδα της πόλης. Ο ναός καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά το 1070 και μέχρι το 1077 είχε ξαναχτιστεί. Το δεύτερο αυτό κτίσμα καταστράφηκε, και πάλι από πυρκαγιά, το 1434. Ο υπάρχων ναός χρονολογείται στα μέσα του 19ου αιώνα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, περιοχή Βλαχερνών

Χρονολόγηση

δεύτερο μισό 5ου αιώνα-1434

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>