Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βύζας

Συγγραφή : Καμάρα Αφροδίτη (12/6/2008)

Για παραπομπή: Καμάρα Αφροδίτη, «Βύζας», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10948>

Βύζας (30/7/2008 v.1) Byzas (21/10/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μυθικός ήρωας, γιος του βασιλιά Νίσου από τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την παράδοση, υπήρξε ο πρώτος οικιστής του Βυζαντίου στην είσοδο του Βοσπόρου. Η ίδρυση της πόλης αυτής από τους Μεγαρείς εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού Αποικισμού, που εκδηλώθηκε από τον 8ο έως και τον 6ο αι. π.Χ.

Κύρια Ιδιότητα

Μυθικός ήρωας και οικιστής

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

7ος αι. π.Χ., Μέγαρα;

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>