Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Χώρα Βυζαντίου (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Καμάρα Αφροδίτη (22/12/2008)

Για παραπομπή: Καμάρα Αφροδίτη, «Χώρα Βυζαντίου (Αρχαιότητα)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10950>

Χώρα Βυζαντίου (Αρχαιότητα) (30/7/2009 v.1) Chora of Byzantium (Antiquity) (16/3/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μεγαρική αποικία του Βυζαντίου περιβαλλόταν από εκτεταμένη ενδοχώρα, η οποία εκτεινόταν από τη Σηλυμβρία και τη Βιζάνθη (Ραιδεστό) στα δυτικά έως το άνοιγμα του Εύξεινου Πόντου. Η «χώρα» αυτή περιλάμβανε αρκετούς οικισμούς, κυρίως αγροτών και αλιέων, καθώς και μικρούς εμπορικούς σταθμούς άλλων ελληνικών πόλεων ή εθνοτήτων. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές αυτής της ενδοχώρας ήταν πολλές και ποικίλες (αλιεία, ξυλεία, γεωργία και κυρίως εμπόριο), εξασφαλίζοντας ευημερία στο αστικό κέντρο.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>