Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Αρχαιότητα

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Βυζάντιον (Αρχαιότητα)

Βυζάντιον (Αρχαιότητα) (13/4/2007 v.1) Byzantium (Antiquity) (18/4/2007 v.1)

Το Βυζάντιο, σύμφωνα με τον επικρατέστερο ιδρυτικό μύθο, υπήρξε μεγαρική αποικία, με ιδρυτή το Βύζαντα. Κτισμένο στο σημείο όπου ο Βόσπορος ανοίγεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, συνδύαζε μια μοναδική στρατηγική σημασία με πολύ εύφορη ενδοχώρα. Ο έλεγχος του Βοσπόρου αποτέλεσε αποφασιστικό στοιχείο που καθόρισε τη μετέπειτα ιστορία του.

περισσότερα...

 

Ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου

Ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου - προς ανάθεση European shores of the Bosporus (13/4/2007 v.1)

 

Χώρα Βυζαντίου (Αρχαιότητα)

Χώρα Βυζαντίου (Αρχαιότητα) (13/4/2007 v.1) Chora of Byzantium (Antiquity) (18/4/2007 v.1)

Η μεγαρική αποικία του Βυζαντίου περιβαλλόταν από εκτεταμένη ενδοχώρα, η οποία εκτεινόταν από τη Σηλυμβρία και τη Βιζάνθη (Ραιδεστό) στα δυτικά έως το άνοιγμα του Εύξεινου Πόντου. Η «χώρα» αυτή περιλάμβανε αρκετούς οικισμούς, κυρίως αγροτών και αλιέων, καθώς και μικρούς εμπορικούς σταθμούς άλλων ελληνικών πόλεων ή εθνοτήτων. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές αυτής της ενδοχώρας ήταν πολλές και ποικίλες (αλιεία, ξυλεία, γεωργία και κυρίως εμπόριο), εξασφαλίζοντας ευημερία στο αστικό κέντρο.

περισσότερα...