Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Φίλων ο Βυζάντιος

Συγγραφή : Καμάρα Αφροδίτη (12/6/2008)

Για παραπομπή: Καμάρα Αφροδίτη, «Φίλων ο Βυζάντιος», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10957>

Φίλων ο Βυζάντιος (11/11/2009 v.1) Philo of Byzantium (16/12/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Φίλων ο Βυζάντιος υπήρξε από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς και μηχανικούς της Αρχαιότητας. Έζησε κυρίως στην Αλεξάνδρεια, σπουδάζοντας κοντά στον Κτησίβιο. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις πολεμικές μηχανές. Το κυριότερο έργο του αποτελεί η Μηχανική Σύνταξη, της οποίας το 4o βιβλίο για τις πολεμικές μηχανές σώζεται σχεδόν αυτούσιο στα ελληνικά.

Κύρια Ιδιότητα

Μαθηματικός, μηχανικός

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

280 π.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>