Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1839-1923

Συγγραφή : Σταματόπουλος Δημήτριος (4/7/2008)

Για παραπομπή: Σταματόπουλος Δημήτριος , «Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1839-1923», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10973>

Ορθόδοξο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 1839-1923 (12/12/2008 v.1) Greek-Orthodox Patriarchate of Constantinople, 1839-1923 (9/9/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η περίοδος 1839-1923 σηματοδοτεί για το Οικουμενικό Πατριαρχείο μια σειρά από ριζικές αλλαγές, οι οποίες προκύπτουν από τη συγκυρία των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, με κυριότερη την ψήφιση των Γενικών Κανονισμών το 1860, που εγκαινίασε νέες ισορροπίες στα εσωτερικά του Πατριαρχείου, αλλά και από τη σύγκρουση βενιζελικών-φιλομοναρχικών κατά τον 20ο αιώνα. Η τελευταία εδραίωσε, στη θέση του οικουμενισμού, που είχε παγιωθεί ως κυρίαρχη ιδεολογία του Πατριαρχείου από το 19ο αιώνα, ένα μοντέλο εθνικοποίησης της Εκκλησίας συμβατό με το μεγαλοϊδεατισμό της εποχής.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

1839-1923

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>