Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Χριστιανικά βακούφια της Κωνσταντινούπολης

Συγγραφή : Αναστασιάδου Μερόπη (12/5/2008)

Για παραπομπή: Αναστασιάδου Μερόπη, «Χριστιανικά βακούφια της Κωνσταντινούπολης», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10983>

Χριστιανικά βακούφια της Κωνσταντινούπολης (5/6/2009 v.1) Greek Orthodox pious foundations in Constantinople (2/5/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εκτός από μια συνοπτική περιγραφή του νομικού καθεστώτος των ρωμαίικων κοινοτικών ακινήτων κατά το 19ο αιώνα, το άρθρο αυτό συγκεφαλαιώνει τη νομοθετική εξέλιξη μετά το νόμο του 1935, ο οποίος εξομοίωσε τα «ιδρύματα των (χριστιανικών και εβραϊκών) κοινοτήτων» με τα μουσουλμανικά βακούφια.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

19ος αιώνας - σήμερα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>