Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Το "Σύστημα των εμπόρων" της Κωνσταντινούπολης και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια

Συγγραφή : Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος (8/1/2008)

Για παραπομπή: Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος, «Το "Σύστημα των εμπόρων" της Κωνσταντινούπολης και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11001>

Το "Σύστημα των εμπόρων" της Κωνσταντινούπολης και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια (12/12/2008 v.1) "System of the Merchants" of Constantinople and the Commercial Encyclopedia (26/2/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Σύστημα των εν Κωνσταντινουπόλει Ελλήνων Μεγαλεμπόρων ήταν η συντεχνία των Ελλήνων μεγαλεμπόρων της Κωνσταντινούπολης. Στο πλαίσιο τουΣυστήματος πραγματοποιήθηκε η έκδοση του σημαντικού έργου Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια του Νικόλαου Παπαδόπουλου.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

τέλη 18ου αιώνα-αρχές 19ου αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>