Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως

Συγγραφή : Βερέμης Θάνος (24/4/2008)

Για παραπομπή: Βερέμης Θάνος, «Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11005>

Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως (12/12/2008 v.1) "Organosis Konstantinoupoleos" (Organization of Constantinople) (27/2/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η "Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως" ιδρύθηκε στις αρχές του 1908. Ιδρυτής της υπήρξε ο Αθανάσιος Σουλιώτης Νικολαΐδης, σε συνεργασία με τον Ίωνα Δραγούμη. Σκοπός της ήταν, με βάση την οθωμανική πρωτεύουσα, να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική διείσδυση στη Μακεδονία και τη Θράκη και να επιτύχει τον πολιτικό συντονισμό των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, επιζητώντας τη συνεννόηση και τη συνεργασία των λαών της Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας. Η Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως διαλύθηκε τον Οκτώβριο του 1912, έχοντας επιτύχει σημαντική προώθηση των στόχων της.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

1908-1912

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>