Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κοινοτική οργάνωση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης 1839-1923

Συγγραφή : Αναστασιάδου Μερόπη (22/7/2008)

Για παραπομπή: Αναστασιάδου Μερόπη, «Κοινοτική οργάνωση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης 1839-1923», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11010>

Κοινοτική οργάνωση των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης 1839-1923 (15/6/2009 v.1) Communal organization of the Greek-Orthodox in Constantinople, 1839-1923 (13/9/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρουσίαση της κοινοτικής οργάνωσης των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης από την αρχή της εποχής των μεταρρυθμίσεων (τανζιμάτ) ως τη συνθήκη της Λωζάννης.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

1839-1923

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>