Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Χάσκιοϊ

Συγγραφή : Μπενλίσοϊ Φώτης (15/4/2008)

Για παραπομπή: Μπενλίσοϊ Φώτης, «Χάσκιοϊ», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11068>

Χάσκιοϊ (12/12/2008 v.1) Hasköy (13/4/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η περιοχή που καλύπτει το σημερινό Χάσκιοϊ μαρτυρείται ότι κατοικήθηκε τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα. Ονομάστηκε Πικρίδιο στα τέλη του 8ου αιώνα από τη μεγάλη μονή του Πικριδίου. Κατά την Οθωμανική περίοδο ονομάζεται Αγία Παρασκευή και κατοικείται από Ορθοδόξους, Αρμενίους και κυρίως Εβραίους. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ο ορθόδοξος πληθυσμός μειώνεται ραγδαία.

Διοικητική Υπαγωγή

Δήμος Κωνσταντινούπολης

Ιστορική Περιοχή

Κωνσταντινούπολη

Γεωγραφική Θέση

Κωνσταντινούπολη

Άλλες Ονομασίες

Αρεοβίνδου, Αραβίνδου, Πικρίδιο

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>