Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ταταύλα

Συγγραφή : Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα (12/5/2008)

Για παραπομπή: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα, «Ταταύλα», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11069>

Ταταύλα (6/12/2008 v.1) Tatavla (Kurtuluş) (25/5/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

H περιοχή Ταταύλα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Η πρώτη κατοίκηση τοποθετείται στα μέσα του 16ου αιώνα, επί βασιλείας του σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄ (1520-1566), οπότε και μαρτυρείται ότι η περιοχή άρχισε να κατοικείται από ορθόδοξους πρώην αιχμαλώτους του οθωμανικού στόλου. Στη συνέχεια, και ιδιαίτερα κατά το 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, αποτέλεσε πολυπληθή κοινότητα, οι κάτοικοι της οποίας ανήκαν στα μεσοαστικά στρώματα των Ελληνορθοδόξων. Από το 1960 η κοινότητα ακολούθησε την πτωτική πορεία των υπόλοιπων ορθόδοξων κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης.

Διοικητική Υπαγωγή

Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης

Ιστορική Περιοχή

Κωνσταντινούπολη

Γεωγραφική Θέση

Κωνσταντινούπολη

Άλλες Ονομασίες

Κουρτουλούς, Kurtuluş

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>