Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Λότζα (Ξυλόπορτα)

Συγγραφή : Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα (2/6/2008)

Για παραπομπή: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα, «Λότζα (Ξυλόπορτα)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11075>

Λότζα (Ξυλόπορτα) (4/10/2010 v.1) Lontza - Xyloporta (Lonca - Ayvansaray) - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βρίσκεται κατά μήκος των θαλάσσιων τειχών κοντά στο παλάτι των Βλαχερνών, μεταξύ των πυλών των Βλαχερνών και του Κυνηγού. Είναι μία από τις απομακρυσμένες συνοικίες κατά μήκος του Κερατίου και εκτείνεται βόρεια του λόφου των Βλαχερνών. Μετά την Άλωση, η περιοχή συνέχισε να αποτελεί μια από τις χριστιανικές συνοικίες εντός των τειχών της πόλης. Τα Σεπτεμβριανά επεισόδια, καθώς και το γενικό πολιτικό κλίμα που επικράτησε στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας με την ένταση στο Κυπριακό, είχαν αποτέλεσμα σήμερα πια η περιοχή να μην κατοικείται από Ελληνορθόδοξους.

Ιστορική Περιοχή

Κωνσταντινούπολη

Γεωγραφική Θέση

Κωνσταντινούπολη

Άλλες Ονομασίες

Ταχτάκαλε, Κανάβης, Eksiliporta, Ayvan Saray

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>