Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Διονύσιος ο Βυζάντιος

Συγγραφή : Dan Anca (13/5/2008)
Μετάφραση : Λιβιεράτου Αντωνία

Για παραπομπή: Dan Anca, «Διονύσιος ο Βυζάντιος»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11202>

Dionysius of Byzantium - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Διονύσιος ο Βυζάντιος (5/12/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Διονύσιος ο Βυζάντιος είναι Έλληνας γεωγράφος γνωστός για το έργο του Ανάπλους Βοσπόρου.

Κύρια Ιδιότητα

Έλληνας γεωγράφος

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

Βυζάντιο, 2ος-3ος αι. μ.Χ. (;)

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Βυζάντιο, 2ος-3ος αι. μ.Χ. (;)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>