Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Λεβαντίνοι στην Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Schmitt Oliver (14/12/2007)
Μετάφραση : Καραχρήστος Ιωάννης

Για παραπομπή: Schmitt Oliver, «Λεβαντίνοι στην Κωνσταντινούπολη»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11410>

Levantiner in Konstantinopel (4/12/2008 v.1) Λεβαντίνοι στην Κωνσταντινούπολη (28/5/2009 v.1) Levantines in Constantinople - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μόλις στους νεότερους χρόνους ο όρος «Λεβαντίνοι» απέκτησε για την έρευνα σταθερό και ενιαίο περιεχόμενο. Το 19o αιώνα καθιερώθηκε μια πιο στενή σημασία του όρου, ο οποίος έπαψε πια να δηλώνει όλους τους μη μουσουλμάνους κατοίκους των λιμανιών της ανατολικής Μεσογείου, αλλά σημαίνει μόνο τους ρωμαιοκαθολικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους κατάγονταν από ευρωπαϊκές χώρες. Η διαδικασία συγκρότησης της κοινωνικής ομάδας των Λεβαντίνων διήρκεσε αρκετούς αιώνες και μάλιστα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα ήταν ιδιαίτερα δυναμική.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

15ος-20ός αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>