Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ορθόδοξες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης μετά την Άλωση

Συγγραφή : Αναστασιάδου Μερόπη (26/3/2008)

Για παραπομπή: Αναστασιάδου Μερόπη, «Ορθόδοξες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης μετά την Άλωση», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11729>

Ορθόδοξες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης μετά την Άλωση (2/12/2008 v.1) Orthodox churches in Constantinople after 1453 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μετατροπή, διατήρηση και εκ νέου ανέγερση, καθώς και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ορθοδόξων εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης μετά την Άλωση, αλλά και οι αφιερωματικές και λατρευτικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτές, αντικατοπτρίζουν τις δημογραφικές ανακατατάξεις, την πολιτική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη, καθώς και όψεις της λαϊκής θρησκευτικότητας της πολίτικης ρωμιοσύνης από τον 15ο αιώνα ως τις μέρες μας.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

15ος-20ός αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>