Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βασιλική Κινστέρνα (Γιερεμπαντάν Σαράι)

Συγγραφή : Bogdanović Jelena (8/7/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Bogdanović Jelena , «Βασιλική Κινστέρνα (Γιερεμπαντάν Σαράι)»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11752>

Basilica Cistern (Yerebatan Saray) (8/7/2009 v.1) Βασιλική Κινστέρνα (Γιερεμπαντάν Σαράι) (7/3/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Βασιλική Κινστέρνα, γνωστή επίσης ως Yerebatan Saray («υπόγειο ανάκτορο»), είναι η μεγαλύτερη σωζόμενη βυζαντινή κινστέρνα στην Κωνσταντινούπολη. Η σκεπαστή αυτή υπόγεια δεξαμενή είχε χωρητικότητα 78.000 κυβικά μέτρα νερό και βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Αγίας Σοφίας. Αρχικά ήταν κάτω από τη Βασιλική Στοά, η οποία δε σώζεται πλέον. Τον 6ο αιώνα ξαναχτίστηκε στη μορφή που έχει σήμερα. Παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς και παλαιότερους δημόσιους χώρους στην πόλη.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Πρώτος Λόφος της Κωνσταντινούπολης, νοτιοδυτικά της Αγίας Σοφίας

Χρονολόγηση

πριν από τον 6ο αι.· εκ νέου οικοδόμηση μετά το 532

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>