Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Χρυσή Πύλη

Συγγραφή : Barker John (10/1/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Barker John, «Χρυσή Πύλη»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12310>

Golden Gate (23/7/2009 v.1) Χρυσή Πύλη (23/7/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Χρυσή Πύλη είναι μια μνημειακή είσοδος κοντά στο νότιο άκρο των τειχών της Κωνσταντινούπολης που χτίστηκαν από το Θεοδόσιο Β΄. Ήταν κάτι περισσότερο από απλή πύλη της πόλης, καθώς από εκεί εισέρχονταν οι αυτοκράτορες για την τέλεση θριάμβου στην πρωτεύουσα, ενώ στα μεταγενέστερα χρόνια αποτέλεσε τη βάση για την κατασκευή φρουρίου.

Γεωγραφικός εντοπισμός

κοντά στο νότιο άκρο του θεοδοσιανού περιβόλου, περ. 6,5 χλμ. από την ακτή του Μαρμαρά

Χρονολόγηση

388-391 ή 405-413

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>