Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Two Arabian sieges of Constantinople (674-678; 717/718)

Συγγραφή : Radic Radivoj (18/8/2008)
Μετάφραση : Radic Radivoj (18/8/2008)

Για παραπομπή: Radic Radivoj, "Two Arabian sieges of Constantinople (674-678; 717/718)", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12407>

Две арабљанске опсаде Цариграда (674-678; 717/718) (11/1/2008 v.1) Δύο πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες (674-678, 717/718) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Two Arabian sieges of Constantinople (674-678; 717/718) (8/4/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The two Arabian sieges of Constantinople (674-678 and 717/718), together with the victory of the Frankish army chief Charles Martel over the Arabs at the Battle of Poitiers in 732, are events of great significance in European history. Unlike Persia, which succumbed to the Arab warriors after fierce struggle and efforts to resist for a few decades (634-674), the Byzantine Empire managed to defy the Arabs who seriously threatened the capital on Bosporus. Thus the Arabian invasion in the southeast parts of the European continent was halted.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Constantinople

Χρονολόγηση

674-678; 717/718

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>