Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αγία Ειρήνη

Συγγραφή : Bogdanović Jelena (4/3/2008)
Μετάφραση : Λαμπαδά Δέσποινα

Για παραπομπή: Bogdanović Jelena , «Αγία Ειρήνη»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12408>

Hagia Eirene (6/5/2008 v.1) Αγία Ειρήνη (10/4/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ναός της Αγίας Ειρήνης αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα τόσο βυζαντινής ναοδομίας όσο και αυτοκρατορικής τέχνης. Η τρουλαία αυτή βασιλική είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σωζόμενη εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Η εκκλησία, που χτίστηκε βόρεια της Αγίας Σοφίας μετά τη Στάση του Νίκα το 532 και υπέστη εκτεταμένες επισκευές το 740, βρίσκεται σήμερα στον εξωτερικό (πρώτο) περίβολο του Τοπκαπί στην Κωνσταντινούπολη. Ο μνημειακός σταυρός στην αψίδα αποτελεί μοναδικό δείγμα εικονομαχικής τέχνης.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, βόρεια της Αγίας Σοφίας, εξωτερικός περίβολος του Τοπκαπί

Χρονολόγηση

- Κωνσταντίνειος ναός: δεκαετία 330 - Ιουστινιάνειος ναός: μετά το 532- Εικονομαχικός ναός: μετά το 740

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>