Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τετράπυλο

Συγγραφή : Bogdanović Jelena (7/7/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Bogdanović Jelena , «Τετράπυλο»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12430>

Tetrapylon (17/4/2008 v.1) Τετράπυλο (17/4/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Χαλκούν Τετράπυλο, που δεν σώζεται πλέον σήμερα, ήταν ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα στο νοτιο-δυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης. Το τετράστυλο αυτό, θριαμβικού χαρακτήρα μνημείο όριζε το σημείο όπου διασταυρώνονταν οι κύριοι οδικοί άξονες της πόλης, η Μέση και η οδός που συνέδεε τον Κεράτιο με τον Μαρμαρά. Αν και αρχικά δεν είχε χριστιανικό χαρακτήρα, τον 10ο αιώνα πλέον το Τετράπυλο στέγαζε τα λείψανα των 40 Μαρτύρων, αποτελώντας ένα ακόμη παράδειγμα στη μακρά παράδοση εκχριστιανισμού των θριαμβικών τετραπύλων.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος - 10ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>