Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Παλάτια Μυρελαίου (Ροτόντα & Παλάτι του Ρωμανού Λακαπηνού)

Συγγραφή : Kostenec Jan (24/6/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Kostenec Jan, «Παλάτια Μυρελαίου (Ροτόντα & Παλάτι του Ρωμανού Λακαπηνού)»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12439>

Myrelaion palaces (Rotunda and Palace of Romanos I Lekapenos) (12/7/2011 v.1) Παλάτια Μυρελαίου (Ροτόντα & Παλάτι του Ρωμανού Λακαπηνού) (12/7/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πολύ κοντά στο ναό του Μυρελαίου (το σημερινό Bodrum Camii) ανακαλύφθηκαν, πριν και μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, δύο παλατινά οικοδομήματα που ανάγονται στη Βυζαντινή εποχή. Το πρωιμότερο κτήριο (5ος αιώνας;) ήταν μια τεράστια ροτόντα στην οποία οδηγούσε ένα ημικυκλικό προστώο. Το μεταγενέστερο, πιθανόν παλάτι της Μέσης Βυζαντινής περιόδου, οικοδομήθηκε απευθείας πάνω στα ερείπια της ροτόντας. Το μεταγενέστερο παλάτι ήταν κάποτε ιδιοκτησία του αυτοκράτορα Ρωμανού Α΄ Λεκαπηνού (920-944), ο οποίος το μετέτρεψε σε γυναικείο μοναστήρι και πρόσθεσε επιπλέον τον σωζόμενο μέχρι σήμερα εγγεγραμμένο σταυροειδή ναό, στον οποίο ετάφη ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

5ος-10ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>