Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αγγέλων δυναστεία (1185-1204)

Συγγραφή : Radic Radivoj (22/7/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Radic Radivoj, «Αγγέλων δυναστεία (1185-1204)»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12489>

Династија Анђела (1185-1204) (28/11/2011 v.1) Angelid dynasty (1185-1204) (28/11/2011 v.1) Αγγέλων δυναστεία (1185-1204) (5/11/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μετά τους Δούκες και τους Κομνηνούς οι Άγγελοι ήταν ο τρίτη βυζαντινή δυναστεία με οικογενειακό επίθετο. Η οικογένεια των Αγγέλων εμφανίστηκε σχετικά αργά στην ιστορία και γρήγορα αναδείχθηκε στις τάξεις των ανώτερων στρωμάτων της βυζαντινής αριστοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Άγγελος, ο ιδρυτής της οικογένειας, ήταν ταπεινής καταγωγής, από τη Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας. Κυρίως χάρη στο ωραίο παρουσιαστικό του παντρεύτηκε την κόρη του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού. Έτσι ξεκίνησε η άνοδος της οικογένειας των Αγγέλων. Οι εγγονοί του Ισαάκιος και Αλέξιος στέφθηκαν Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Η δυναστεία των Αγγέλων κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά το διάστημα 1185-1204, ενώ ένα παρακλάδι της ίδρυσε το κράτος της Ηπείρου μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και διατηρήθηκε εκεί παραπάνω από έναν αιώνα.

Κύρια Ιδιότητα

Δυναστεία

Άλλα Ονόματα

Δούκες, Κομνηνοί

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>