Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Στάση Νίκα, 532

Συγγραφή : Radic Radivoj (18/7/2008)
Μετάφραση : Radic Radivoj

Για παραπομπή: Radic Radivoj, «Στάση Νίκα, 532»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12494>

Побуна Ника, 532 (8/9/2009 v.1) Nika Riot, 532 (8/8/2009 v.1) Στάση Νίκα, 532 (8/8/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τον Ιανουάριο του 532, στην Κωνσταντινούπολη εκδηλώθηκε στάση εναντίον του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄. Οι δήμοι των Βενέτων και των Πρασίνων ξεσηκώθηκαν ενωμένοι, παρακινημένοι από την αυταρχική διακυβέρνηση του αυτοκράτορα, και η βυζαντινή πρωτεύουσα έζησε μια από τις μεγαλύτερες αναταραχές της ιστορίας της. Στην επιφάνεια βγήκαν οι πολύπλοκες κοινωνικές και θρησκευτικές αντιφάσεις της τότε βυζαντινής κοινωνίας. Η εξέγερση, που πήρε το όνομά της από το σύνθημα «Νίκα» των στασιαστών, διήρκεσε οκτώ ημέρες και παραλίγο να προκαλέσει την εκθρόνιση του Ιουστινιανού. Τελικά όμως καταπνίγηκε βίαια και με πολλά θύματα. Οι δήμοι, που επέδειξαν με τη στάση τους αυτή την ισχύ τους, στο εξής έχασαν σταδιακά την πολιτική τους δύναμη και σημασία.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

11-19 Ιανουαρίου 532

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>