Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Παλάτι του Αντιόχου

Συγγραφή : Kostenec Jan (26/7/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Kostenec Jan, «Παλάτι του Αντιόχου»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12505>

Palace of Antiochos (10/10/2009 v.1) Παλάτι του Αντιόχου (26/10/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένα μεγάλο ανακτορικό συγκρότημα που ανακαλύφθηκε βορειοδυτικά του Ιπποδρόμου (σήμερα Atmeydan) ανήκε στον πραιπόσιτο (αρχιθαλαμηπόλο) Αντίοχο, που υπηρετούσε στην αυλή του Θεοδοσίου Β΄ (408-450). Το μνημειακό ανάκτορο του πρώιμου 5ου αιώνα αποτελούνταν από δύο τμήματα. Στο νότιο τμήμα βρισκόταν ένα αψιδωτό εξαγωνικό κτήριο, το οποίο μετατράπηκε αργότερα, πιθανόν τον 7ο αιώνα, σε ναό αφιερωμένο στην αγία Ευφημία. Το βόρειο τμήμα του ανακτόρου καταλαμβανόταν αρχικά από μία μεγάλη ροτόντα και ένα παρακείμενο πεταλόσχημο προστώο που ανοιγόταν στο δρόμο κατά μήκος της δυτικής πλευράς του Ιπποδρόμου. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα, όταν το ανάκτορο είχε περιέλθει στην κυριότητα του αυτοκράτορα, μια επιμήκης αίθουσα προστέθηκε στη ροτόντα.

Τοπογραφικός εντοπισμός

Βορειοδυτικά του Ιπποδρόμου

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

πρώτο ήμισυ του 5ου αι. - 7ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>