Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Νεκροταφεία των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη

Author(s) : Αναστασιάδου Μερόπη (26/3/2008)

Για παραπομπή: Αναστασιάδου Μερόπη, «Νεκροταφεία των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10988>

Νεκροταφεία των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη (12/12/2008 v.1) Cemeteries of the Greek-Orthodox in Constantinople - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

General

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα νεκροταφεία των ελληνορθοδόξων στην Κωνσταντινούπολη, κατάλοιπο της πληθυσμιακής ευρωστίας του ρωμαίικου πληθυσμού του τέλους της Οθωμανικής περιόδου, απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η διατήρησή τους είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς συνιστούν τους κατεξοχήν χώρους συλλογικής μνήμης της μειονότητας.

Geographical Location

Κωνσταντινούπολη

Date

19ος-21ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>