Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Земљотреси у Цариграду

Author(s) : Radic Radivoj (8/8/2008)

For citation: Radic Radivoj, "Земљотреси у Цариграду", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11915>

Земљотреси у Цариграду (11/1/2008 v.1) Earthquakes in Constantinople (Byzantine period) - has not been published yet Σεισμοί στην Κωνσταντινούπολη (Βυζάντιο) - has not been published yet 
 

ENTRY TYPE

Events

SUMMARY

Будући да се Византија налазила на трусном подручју, земљотреси су се догађали веома често. Премда је у изворима остао забележен велики број земљотреса, разборито је претпоставити да је он заправо био још већи. Византинци су се бојали земљотреса како због њихових разорних последица, које су осим људских жртава обухватале и знатне материјалне штете, тако и због страха од божијег гнева изазваног људским гресима које су земљотресима наговештавани. У историји Цариграда (4.-15. век) забележено је нешто преко седамдесет земљотреса. С друге стране, израчунато је да је подручје Цариграда у дугом раздобљу од 500. године п.н.е. до 1890. године потресло чак пет стотина четрдесет осам земљотреса

Geographical Location

Цариград

Date

4.-15. век

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>