Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Myrelaion Monastery (Bodrum Camii)

Author(s) : Fafalios Markos (7/30/2007)
Translation : Andriopoulou Vera (10/29/2008)

For citation: Fafalios Markos, "Myrelaion Monastery (Bodrum Camii)", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11766>

Μονή Μυρελαίου (Μποντρούμ Τζαμί) (7/16/2009 v.1) Myrelaion Monastery (Bodrum Camii) (7/15/2007 v.1) 

Quotations

 

Reference to the Myrelaion Monastery during the period of Constantine V Kopronymos (mid 8th c.)

Τὰ δὲ καλούμενα Ψαρελαίου Μυρέλαιον ἐκαλεῖτο· ὁ δὲ Καβαλλῖνος διερχόμενος ἠρώτησεν πατρίκιον τὸν Καμουλιανόν, πῶς κέκληται ἡ μονή· καὶ γνωρίσας τῷ βασιλεῖ τὸ ὄνομα τῆς μονῆς, ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσε καλεῖσθαι ἔκτοτε τὴν μονὴν τὰ Ψαρελαίου, ἐνυβρίζων τὴν μονήν·

Ψευδο-Κωδινός, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, Preger, Th. (ed.), Scriptores originum Constantinopolitanum II (Leipzig 1907, repr. New York 1975), p. 258.

Romanos I founds Myrelaion

ἃ δὲ διετυπώσατο [ο Ρωμανός] γίνεσθαι ψυχικὰ ἐπετείως ἐν τῇ παρ᾿ αὐτοῦ νεουργηθείσῃ μονῇ τοῦ Μυρελαίου, ἴσασι πάντες μέχρι τοῦ νῦν τελούμενα.

Σκυλίτζης, Σύνοψις Ιστοριών, Thurn, J. (ed.), Ιοannis Scylitzae, Synopsis Historiarum (Berlin 1973), p. 231.

The burial of Empress Theodora, wife of Romanos I, in Myrelaion (922)

Εἰκάδι δὲ Φεβρουαρίῳ μηνὶ κ΄, ἰνδικτιῶνος ι΄, Θεοδώρα σύμβιος Ῥωμανοῦ τελευτᾷ· καὶ κατετέθη τὸ σῶμα αὐτῆς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως Ῥωμανοῦ, τῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰς μοναστήριον αμειφθέντι.

Συνεχιστής Θεοφάνους, Χρονογραφία, Bekker, I. (ed.), Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus (Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Bonn 1838), p. 402.

The burial of Empress Helena, wife of Constantine VII Porphyrogennitos, in Myrelaion.

ἡ δὲ Αὐγοῦστα Ἑλένη ἐν τῷ παλατίῳ οὖσα κλινήρης καὶ συναγαλλομένη τῷ ἄνακτι, καὶ ἐπὶ ἱκανοὺς χρόνους ἀρρωστοῦσα, εὐσεβῶς τέθνηκεν κατὰ τὴν ἐννεακαιδεκάτην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός· καὶ ταύτην βασιλικὼς τιμήσας [...] ἐν τῷ μοναστηρίῳ τῷ παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς Ῥωμανοῦ βασιλέως συσταθέντι, τῷ ὄντι εἰς τὸ Μυρέλαιον, θάπτεται ἐν λάρνακι πλησίον καὶ σύνεγγυς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

Συνεχιστής Θεοφάνους, Χρονογραφία, Bekker, I. (ed.), Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus (Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Bonn 1838), p. 473.

 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>