Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βυζάντιον (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Καμάρα Αφροδίτη (12/6/2008)

Για παραπομπή: Καμάρα Αφροδίτη, «Βυζάντιον (Αρχαιότητα)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10949>

Βυζάντιον (Αρχαιότητα) (20/11/2008 v.1) Byzantium (Antiquity) (16/12/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Βυζάντιο, σύμφωνα με τον επικρατέστερο ιδρυτικό μύθο, υπήρξε μεγαρική αποικία, με ιδρυτή το Βύζαντα. Κτισμένο στο σημείο όπου ο Βόσπορος ανοίγεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, συνδύαζε μια μοναδική στρατηγική σημασία με πολύ εύφορη ενδοχώρα. Ο έλεγχος του Βοσπόρου αποτέλεσε αποφασιστικό στοιχείο που καθόρισε τη μετέπειτα ιστορία του.

Ιστορική Περιοχή

Μικρά Ασία

Γεωγραφική Θέση

Τουρκία

Άλλες Ονομασίες

Λύγος

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>