Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Πόλοι εξουσίας και συγκρούσεις στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Μέριανος Γεράσιμος (29/9/2007)

Για παραπομπή: Μέριανος Γεράσιμος , «Πόλοι εξουσίας και συγκρούσεις στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη», 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10843>

Πόλοι εξουσίας και συγκρούσεις στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (3/4/2012 v.1) Institutions of power and political conflicts in Constantinople (27/6/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι πόλοι εξουσίας στην Κωνσταντινούπολη και οι μεταξύ τους συγκρούσεις αποτελούν ένα θέμα που διατρέχει ολόκληρη τη βυζαντινή ιστορία. Ευρείς σε σύνθεση και στόχους, οι οποίοι καθορίζονταν από τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις, οι πόλοι που περισσότερο ή λιγότερο έριζαν για την εξουσία στην πρωτεύουσα ήταν η Εκκλησία, η σύγκλητος, η κωνσταντινουπολίτικη αριστοκρατία, οι μέσοι και ο λαός.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-15ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>