Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Κοινωνία

 
 

Σελίδα:

1

|

2

|

Επομ.

 
 
 
 
 

Αριστοκρατία της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Αριστοκρατία της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης (13/4/2007 v.1) Byzantine Aristocracy of Constantinople (29/6/2007 v.1)

Η αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης αποτελούσε για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του Βυζαντίου το ανώτερο στρώμα της κοινωνίας της πρωτεύουσας, καθώς και της βυζαντινής αριστοκρατίας. Η εξάρτησή της από τον αυτοκράτορα έκανε την αριστοκρατία να συνδεθεί στενά με την αυτοκρατορική αυλή στην πρωτεύουσα και μόνο στα τέλη ίσως του 12ου αιώνα η κατάσταση αυτή άλλαξε.

περισσότερα...

 

Δήμοι της Κωνσταντινούπολης

Δήμοι της Κωνσταντινούπολης (23/10/2007 v.1) Demoi in Constantinople (27/6/2007 v.1) Деме у Цариграду (12/4/2007 v.1)

Ο Ιππόδρομος υπήρξε σημαντικό κέντρο της δημόσιας ζωής της Κωνσταντινούπολης. Οι ρωμαϊκές φατρίες του Ιπποδρόμου στην Κωνσταντινούπολη ονομάστηκαν δήμοι, ξεκίνησαν ως παρατάξεις οπαδών, δηλαδή αθλητικά σωματεία, αλλά σύντομα απέκτησαν και πολιτικό χαρακτήρα. Οι δύο ισχυρότεροι δήμοι ήταν οι Βένετοι (γαλάζιοι) και οι Πράσινοι. Σχετικά με τη συγκρότηση των δήμων, φαίνεται ότι τους διέκριναν κοινωνικά και θρησκευτικά στοιχεία. Εκφραστές μιας τάσης για πολιτική ελευθερία που είχε μεγάλη παράδοση...

περισσότερα...

 

Επιδημίες πανούκλας στην Κωνσταντινούπολη (Βυζάντιο)

Επιδημίες πανούκλας στην Κωνσταντινούπολη (Βυζάντιο) - προς ανάθεση Plague epidemics in Constantinople - προς ανάθεση

 

Καθημερινή ζωή στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Καθημερινή ζωή στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Everyday life in Byzantine Constantinople - προς ανάθεση

 

Κοινωνία της μεσοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Κοινωνία της μεσοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης (6/2/2008 v.1) Society in the Middle Byzantine Constantinople (6/6/2007 v.1) La société constantinopolitaine à l’époque médio-byzantine (12/4/2007 v.1)

Μετά τον τελευταίο λοιμό του 747, η Κωνσταντινούπολη σταδιακά κατοικείται εκ νέου, για να ξαναγίνει μια δραστήρια μεγαλούπολη το 10ο με 12ο αιώνα. Συνιστά το επίκεντρο της ανώτερης διοίκησης μιας ολοένα και περισσότερο συγκεντρωτικής αυτοκρατορίας. Πλήθος τεχνιτών και εμπόρων κατοικούν εκεί και καλύπτουν τις ανάγκες του αυτοκράτορα, της οικογένειάς του και της αυλής, καθώς και του τεράστιου πληθυσμού της πρωτεύουσας. Η πρωτεύουσα γίνεται πόλος έλξης για πλήθος ξένων, εμπόρων, προσκυνητών,...

περισσότερα...

 

Κοινωνία της πρωτοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Κοινωνία της πρωτοβυζαντινής Κωνσταντινούπολης (23/4/2008 v.1) Society in the Early Byzantine Constantinople (6/6/2007 v.1) La société constantinopolitaine à l'époque protobyzantine (12/4/2007 v.1)

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης δεν κατέστησε την πόλη αυτόματα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Οι αυτοκράτορες αναγκάστηκαν να προσελκύσουν τον πληθυσμό με τη διανομή σίτου. Ο Κώνστας έδωσε αποφασιστική ώθηση, εγκαθιστώντας στην πόλη έπαρχο και σύγκλητο με πλήρη δικαιώματα, η οποία προσέλκυσε μέρος της αριστοκρατίας των πόλεων της Ανατολής. Η μόνιμη παρουσία του αυτοκράτορα στην πόλη επέτρεψε τη δημιουργία ισχυρής διοικητικής οργάνωσης που στηριζόταν σε μεγάλο αριθμό αξιωματούχων. Η ίδρυση του...

περισσότερα...

 

Κοινωνία της υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Κοινωνία της υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης (12/4/2007 v.1) Society in the Late Byzantine Constantinople (6/6/2007 v.1)

Η υστεροβυζαντινή Κωνσταντινούπολη συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκρατορικού διοικητικού κέντρου με εκείνα μίας τυπικής πόλης του Ύστερου Μεσαίωνα, όπου κυριαρχεί η αστική οικονομία. Από το 1261 έως τα μέσα του 14ου αιώνα τον τόνο δίνει η αυτοκρατορική αυλή και η αριστοκρατία, ενώ κατά τον τελευταίο αιώνα του Βυζαντίου το κοινωνικό προφίλ της πόλης αλλάζει, καθώς ενισχύεται το ειδικό βάρος των ευπορότερων αστικών στρωμάτων. Καθοριστικά επιδρούν στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της πόλης οι...

περισσότερα...

 

Κωνσταντινούπολη ως κέντρο λατρείας

Κωνσταντινούπολη ως κέντρο λατρείας - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Constantinople as worship centre - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Η πρωτεύουσα του Βυζαντίου φιλοξενούσε πιθανότατα το μεγαλύτερο αριθμό και τα πιο σημαντικά θρησκευτικά κειμήλια της Χριστιανοσύνης. Στο πέρασμα των αιώνων οι αυτοκράτορες κατέβαλλαν προσπάθειες να συγκεντρώσουν αυτά τα ιερά κειμήλια στις πολυάριθμες εκκλησίες της Πόλης και να εξασφαλίσουν τη λατρεία τους. Τα αντικείμενα της τεράστιας συλλογής της Κωνσταντινούπολης είχαν ποικίλες τύχες: άλλα κειμήλια εκλάπησαν, άλλα καταστράφηκαν, δωρήθηκαν ή πωλήθηκαν.

 

Λαός της Κωνσταντινούπολης

Λαός της Κωνσταντινούπολης (13/4/2007 v.1) Populace of Constantinople (29/6/2007 v.1)

Ο λαός της Κωνσταντινούπολης ήταν η μεγαλύτερη, αλλά και φτωχότερη πληθυσμιακή ομάδα της πρωτεύουσας, αποτελώντας ωστόσο έναν παράγοντα που συχνά επιδρούσε καταλυτικά στο δημόσιο βίο και μπορούσε ακόμα και να ενθρονίσει ή να καθαιρέσει αυτοκράτορες. Η ανάγκη του για πολιτική έκφραση έβρισκε διέξοδο κυρίως μέσω των δήμων, των συντεχνιών και των λαϊκών συνελεύσεων.

περισσότερα...

 

Μοναχοί και μοναστήρια στη μέση και τη ύστερη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Μοναχοί και μοναστήρια στη μέση και τη ύστερη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Monks and monasteries in Middle and Late Byzantine Constantinople - προς ανάθεση