Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ρωμιοί βουλευτές Κωνσταντινουπόλεως στην οθωμανική βουλή

Συγγραφή : Κεχριώτης Ευάγγελος

Για παραπομπή: Κεχριώτης Ευάγγελος, «Ρωμιοί βουλευτές Κωνσταντινουπόλεως στην οθωμανική βουλή»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11011>

Ρωμιοί βουλευτές Κωνσταντινουπόλεως στην οθωμανική βουλή (21/3/2011 v.1) Greek Orthodox deputies for Constantinople in the Ottoman Parliament (13/9/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρουσία Ρωμιών βουλευτών από την Κωνσταντινούπολη και στις δύο περιόδους του οθωμανικού κοινοβουλευτισμού (1876-1878 και 1908-1919) υπήρξε έντονη και ιδιαίτερα παραγωγική, με παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούσαν τους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανάμεσα στα οποία η αντιπροσώπευση των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων στα επαρχιακά συμβούλια, η στρατολόγηση των μη μουσουλμάνων και η αυτονομία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

1876-1878 και 1908-1919

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>