Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα

Συγγραφή : Εξερτζόγλου Χάρης (7/7/2008)

Για παραπομπή: Εξερτζόγλου Χάρης, «Συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11027>

Συγκρότηση του δημόσιου χώρου στην Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα (16/9/2011 v.1) Construction of public space in 19th - century Constantinople (27/4/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Τανζιμάτ, 1839-1876) αναδείχτηκαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον της οθωμανικής πρωτεύουσας τα οποία αφήνουν περιθώριο για τη χρήση του όρου «δημόσιος χώρος» κατά το πρότυπο του Jürgen Habermas. Τα γνωρίσματα αυτά ήταν οι νέοι χώροι κοινωνικών επαφών, όπως οι αστικοί σύλλογοι και οι λέσχες, η ανάπτυξη του Τύπου και η διαμόρφωση ενός ευρύτερου εγγράμματου κοινού μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης και ενός δημόσιου λόγου που αρκετές φορές είχε τη δυνατότητα να ξεπερνά τα εθνοθρησκευτικά σύνορα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

1839 - αρχές 20ού αιώνα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>