Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Τζιμπαλί

Συγγραφή : Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα (11/6/2008)

Για παραπομπή: Ανδριανοπούλου Κωνσταντίνα, «Τζιμπαλί», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11070>

Τζιμπαλί (11/2/2009 v.1) Cibali (2/6/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Βρίσκεται κατά μήκος των τειχών του Κερατίου, λίγο πριν από το Φανάρι και πολύ κοντά στη σημερινή τοποθεσία Ουν Καπί. Αμέσως μετά την Άλωση, η περιοχή κατοικήθηκε από χριστιανούς ορθόδοξους και Εβραίους, ενώ κατά τον 19ο αιώνα έγινε εστία ελληνορθόδοξων μεταναστών από τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία. Με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, η ορθόδοξη κοινότητα άρχισε να φυλλορροεί δημογραφικά.

Διοικητική Υπαγωγή

Μητροπολιτικός δήμος Κωνσταντινούπολης (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Ιστορική Περιοχή

Κωνσταντινούπολη

Γεωγραφική Θέση

Κωνσταντινούπολη

Άλλες Ονομασίες

Πόρτα εις Πηγάς, Αγία Θεοδοσία, Mahalle-i Aya, Αya Kenisâsi Mahallesi

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>