Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αθλητισμός και αθλητικοί σύλλογοι των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Χουμεριανός Μανώλης (23/1/2008)

Για παραπομπή: Χουμεριανός Μανώλης, «Αθλητισμός και αθλητικοί σύλλογοι των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11509>

Αθλητισμός και αθλητικοί σύλλογοι των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη (23/12/2008 v.1) Sports and sports clubs of the Greek Orthodox in Constantinople (13/5/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι πρώτες κινήσεις των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης για την πραγματοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων ξεκινούν ήδη από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Σταδιακά ιδρύονται αρεκτοί σύλλογοι, οι αθλητές των οποίων γνωρίζουν συχνά διακρίσεις. Ενδεικτικά μπορεί κανείς να μνημονεύσει την επιτυχημένη παρουσία των αθλητών από συλλόγους της Κωνσταντινούπολης στους Πανιώνιους Αγώνες της Σμύρνης, στους Παναιγύπτιους Αγώνες της Αλεξάνδρειας και στους Πανελλήνιους Αγώνες των Αθηνών.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

19ος-20ός αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>