Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Θεοτόκος Πανάχραντος ή Μονή Λιβός (Φεναρί Ισά Τζαμί)

Συγγραφή : Stankovic Nebojsa (22/3/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Stankovic Nebojsa, «Θεοτόκος Πανάχραντος ή Μονή Λιβός (Φεναρί Ισά Τζαμί)»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11774>

Theotokos Panachrantos or Lips monastery (Fenari Isa Camii) (28/6/2007 v.1) Θεοτόκος Πανάχραντος ή Μονή Λιβός (Φεναρί Ισά Τζαμί) (28/6/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Φεναρί Ισά Τζαμί, ένα σύμπλεγμα δύο εκκλησιών, είναι ό,τι έχει απομείνει από τη Μονή Λιβός. Ιδρυτής της μονής ήταν ο Κωνσταντίνος Λιψ, ο οποίος έχτισε την βορινή εκκλησία και την εγκαινίασε το 907. Η νότια εκκλησία χτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, χήρα του Μιχαήλ Η΄, στο πλαίσιο της επανίδρυσης της μονής· από την περίοδο αυτή σώζεται και το τυπικό της Θεοδώρας για τη μονή.

Τοπογραφικός εντοπισμός

Στην βόρεια πλευρά της σύγχρονης λεωφόρου Adnan Menderes (Vatan Caddesi)

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

Ιούνιος 907 (καθιέρωση του ναού της Θεοτόκου) / Πριν από το 1294-1301 (εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή) / Αρχές 14ου (εξωνάρθηκας)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>