Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Senate in Constantinople

Συγγραφή : Kiritsis Dimitris (2/6/2008)
Μετάφραση : Panou Eirini (17/11/2008)

Για παραπομπή: Kiritsis Dimitris, "Senate in Constantinople", 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11815>

Σύγκλητος στην Κωνσταντινούπολη (3/1/2012 v.1) Senate in Constantinople (3/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The senate of Constantinople was founded by Constantine the Great and it incorporated the highest ranks of the Eastern Roman Empire's administration. Originaly, this body played an important role, particularly in periods of political instability. After the end of the 6th century, it is uncertain whether the Senate continues to function as an independent political body. However, the senatorial class remains a distinctive group until the 11th century and it is largely identified with the ruling class of the Empire.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Constantinople

Χρονολόγηση

4th -11th century

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>