Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ρούμελι Χισάρ

Συγγραφή : Barker John (10/1/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Barker John, «Ρούμελι Χισάρ»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12387>

Rumeli Hisar Fortress (2/12/2011 v.1) Ρούμελι Χισάρ (2/12/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Rumeli Hisar («Κάστρο της Ρούμελης», δηλαδή το κάστρο στην ευρωπαϊκή ακτή) χτίστηκε το 1452 από το σουλτάνο Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή, για τον έλεγχο του περάσματος του Βοσπόρου. Υπήρξε το προανάκρουσμα για την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης τον επόμενο χρόνο.

Γεωγραφικός εντοπισμός

κόλπος Bebek, στο στενότερο σημείο του Βοσπόρου, δυτική (ευρωπαϊκή) όχθη

Χρονολόγηση

μέσα Μαρτίου 1452

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>