Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κινστέρνες

Συγγραφή : Bogdanović Jelena (5/6/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Bogdanović Jelena , «Κινστέρνες»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12428>

Cisterns (6/7/2009 v.1) Κινστέρνες (17/3/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι κινστέρνες και οι δεξαμενές ήταν εξαιρετικά σημαντικές για την επιβίωση της Κωνσταντινούπολης, καθώς οι πόροι πόσιμου νερού ήταν ανεπαρκείς στην πόλη και οι Βυζαντινοί χρειαζόταν να αποθηκεύουν ικανή ποσότητα νερού εντός των τειχών για να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια της πόλης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και των πολιορκιών. Το νερό αποθηκευόταν σε πολυάριθμες ιδιωτικές και μεγάλου μεγέθους δημόσιες δεξαμενές. Οι πάνω από 100 δημόσιες δεξαμενές, ανοιχτές και κλειστές, εξασφάλιζαν ετήσια επάρκεια σε νερό της τάξης των 1.000.000 κ.μ. Καμία άλλη αρχαία πόλη δεν μπορούσε να συγκριθεί με την Κωνσταντινούπολη ως προς τον αριθμό και το μέγεθος των δεξαμενών.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

4ος-15ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>