Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Χαλκή Πύλη (η είσοδος του Μεγάλου Παλατίου)

Συγγραφή : Bogdanović Jelena (3/9/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Bogdanović Jelena , «Χαλκή Πύλη (η είσοδος του Μεγάλου Παλατίου)»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12433>

Chalke Gate (Entrance of Great Palace) (17/4/2008 v.1) Χαλκή Πύλη (η είσοδος του Μεγάλου Παλατίου) (17/4/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Χαλκή Πύλη ήταν ο κύριος προθάλαμος του Μεγάλου Παλατιού. Το όνομά της οφειλόταν είτε στη χάλκινη επένδυση της οροφής της είτε στα χάλκινα στοιχεία στις πόρτες της. Πάνω από τη θύρα ήταν τοποθετημένη μια περίφημη εικόνα τού Χριστού. Η αυτοκρατορική αυτή είσοδος, η οποία σήμερα δεν σώζεται, βρισκόταν απέναντι από το Αυγουσταίον, στα νότια της Αγίας Σοφίας, και αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα -ως προς το πλήθος των συμβολισμών- αρχιτεκτονήματα της Κωνσταντινούπολης.

Τοπογραφικός εντοπισμός

Μεγάλο Παλάτιο, νότια της Αγίας Σοφίας, απέναντι από το Αυγουσταίον

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

Πρώιμος 6ος-19ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>