Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Παλάτι της Δάφνης

Συγγραφή : Kostenec Jan
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Kostenec Jan, «Παλάτι της Δάφνης»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12435>

Palace of Daphne (21/4/2010 v.1) Παλάτι της Δάφνης (21/4/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο πυρήνας του αυτοκρατορικού παλατιού του 4ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο περιλάμβανε αίθουσες υποδοχής και συνεστίασης αλλά και ιδιαίτερα διαμερίσματα, φαίνεται ότι καταλάμβανε την περιοχή του συμπλέγματος Sultan Ahmet Camii. Αυτός ο μνημειακός πυρήνας του ανακτόρου του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται συνήθως στη βιβλιογραφία με την ονομασία «Δάφνη».

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη, σύμπλεγμα του τζαμιού του Σουλτάν Αχμέτ

Χρονολόγηση

4ος-12ος (;) αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>