Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Παλάτι του Λαύσου

Συγγραφή : Kostenec Jan (24/6/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Kostenec Jan, «Παλάτι του Λαύσου»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12443>

Palace of Lausos (1/4/2011 v.1) Παλάτι του Λαύσου (4/4/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ανάκτορο του πραιπόσιτου Λαύσου (Lausus) βρισκόταν στο βόρειο τμήμα της Μέσης οδού, στα ανατολικά και κοντά στο Φόρο του Κωνσταντίνου. Ο Λαύσος είναι περισσότερο γνωστός για τη συλλογή του από αρχαία γλυπτά που περιλάμβανε μεταξύ άλλων το άγαλμα του Δία από την Ολυμπία, έργο του γλύπτη Φειδία. Το ανάκτορο και η συλλογή καταστράφηκαν από πυρκαγιά το 475.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

5ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>