Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιερόν Μανδήλιον, Μεταφορά, 944

Συγγραφή : Δημητρούκας Ιωάννης (31/3/2003)

Για παραπομπή: Δημητρούκας Ιωάννης, «Ιερόν Μανδήλιον, Μεταφορά, 944», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4568>

Ιερόν Μανδήλιον, Μεταφορά, 944 (31/3/2009 v.1) Mandylion, Transfer of, 944 (31/3/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ιερό Mανδήλιο, ένα τεμάχιο υφάσματος όπου σύμφωνα με την παράδοση είχε αποτυπωθεί θαυματουργικά το πρόσωπο του Ιησού, φυλασσόταν αρχικά στην Έδεσσα της Συρίας ως αχειροποίητη εικόνα του Χριστού. Στις 15 Αυγούστου 944 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως πολύτιμο ιερό λείψανο του οποίου η λατρεία απέκτησε πολιτικές προεκτάσεις. Η άφιξή του στην πρωτεύουσα εξελίχθηκε σε θρησκευτική πανήγυρη και εορταζόταν κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Μικρά Ασία - Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

Αρχές ή μέσα Ιουλίου - 15 και 16 Αυγούστου 944

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>