Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Критувул Имбриотски

Author(s) : Bencheva Joanna (15/2/2008)

For citation: Bencheva Joanna, "Критувул Имбриотски", 2008,
Encyclopaedia of the Hellenic World, Constantinople
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10962>

Критувул Имбриотски (2/9/2009 v.1) Kritovoulos Imvrios (11/10/2010 v.1) Κριτόβουλος Ίμβριος  (10/2/2009 v.1) 
 

ENTRY TYPE

Persons

SUMMARY

Критовул, късновизантийски историк и общественик. Роден около 1410 г., вероятно умира в Константинопол ок. 1470 г. Управител на о. Имброс. Автор на богословски съчинения и една история, наречена от изследователите “Животът и управлението на Мехмед II Ал-Фатих (Завоевателя)”. Съчинението му обхваща периода между 1451-1467 г. и е разделено на пет книги. Проследява завоевателните походи на султан Мехмед II (1451-1481) към островите в Егейско и Йонийско море и на Балканите. Силно влияние върху възгледите на Критовул оказват съчиненията на античните автори Тукидит и Йосиф Флавий.

Main Role

историк и общественик

Date and Place of Death

1470, Константинопол

Date and Place of Birth

1410, о. Имброс

Other Names

Михаил, Критовул от Имброс, Критовул Островитянина, Критопул

 
 
     
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>