Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κοινωνία της υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης

Συγγραφή : Κυρίτσης Δημήτρης (7/2/2008)

Για παραπομπή: Κυρίτσης Δημήτρης, «Κοινωνία της υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10839>

Κοινωνία της υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης (20/7/2009 v.1) Society in the Late Byzantine Constantinople (2/1/2012 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υστεροβυζαντινή Κωνσταντινούπολη συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκρατορικού διοικητικού κέντρου με εκείνα μίας τυπικής πόλης του Ύστερου Μεσαίωνα, όπου κυριαρχεί η αστική οικονομία. Από το 1261 έως τα μέσα του 14ου αιώνα τον τόνο δίνει η αυτοκρατορική αυλή και η αριστοκρατία, ενώ κατά τον τελευταίο αιώνα του Βυζαντίου το κοινωνικό προφίλ της πόλης αλλάζει, καθώς ενισχύεται το ειδικό βάρος των ευπορότερων αστικών στρωμάτων. Καθοριστικά επιδρούν στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της πόλης οι εμπορικές παροικίες των Δυτικών, οι μονές και τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα που περιλαμβάνουν αγρότες και πρόσφυγες. Οι κοινωνικές αντιθέσεις είναι έντονες, αλλά, αν και εκφράζονται μέσα από τις πολιτικές κρίσεις, δεν παίρνουν τη μορφή ανοιχτής αμφισβήτησης.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

1261-1453

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>