Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

Λαοί

 
 

Σελίδα:

1

 
 
 
 
 

Αμαλφινοί στην Κωνσταντινούπολη

Αμαλφινοί στην Κωνσταντινούπολη - προς ανάθεση Amalfitans in Constantinople - προς ανάθεση

 

Αρμένιοι στην Κωνσταντινούπολη

Αρμένιοι στην Κωνσταντινούπολη (4/1/2008 v.1) Armenians in Constantinople (4/1/2008 v.1)

Οι Αρμένιοι, ως έθνος αλλά και μεμονωμένα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της πολυεθνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καθώς και στον πολιτικό και πολιτιστικό βίο της Κωνσταντινούπολης. Η παρουσία τους στην αυτοκρατορία υπαγορεύτηκε από πολιτικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Αρμενία, η οποία καθ’ όλη τη μακραίωνη ιστορία της ήταν υποχρεωμένη να αντιμετωπίζει τις εδαφικές επεκτάσεις των ισχυρών γειτόνων της, της Βυζαντινής και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Στους Μέσους Βυζαντινούς χρόνους...

περισσότερα...

 

Βάραγγοι στην Κωνσταντινούπολη

Βάραγγοι στην Κωνσταντινούπολη (13/4/2007 v.1) Varangians in Constantinople (29/6/2007 v.1)

Αρχικά ο όρος «Βάραγγοι» υποδήλωνε Σκανδιναβούς και Σλάβους μισθοφόρους στρατιώτες που κατέφθαναν στο Βυζάντιο μέσω της επικράτειας των Ρως του Κιέβου. Από τα τέλη του 11ου αιώνα η πλειονότητα των Βαράγγων ήταν αγγλοσαξονικής καταγωγής. Οι Βάραγγοι συμμετείχαν σε σημαντικό αριθμό εκστρατειών και διακρίθηκαν ως τμήμα της σωματοφυλακής των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Συχνά στις πηγές αποκαλούνται «πελεκυφόροι», λόγω του οπλισμού τους, και «Ταυροσκύθαι» ή «Κέλται», λόγω της βορειοευρωπαϊκής...

περισσότερα...

 

Βενετοί στην Κωνσταντινούπολη

Βενετοί στην Κωνσταντινούπολη (12/4/2007 v.1) Venetians in Constantinople (18/10/2007 v.1) Венецианци в Константинопол (6/6/2007 v.1)

Η παρουσία των Βενετών στην Κωνσταντινούπολη μαρτυρείται για περίπου χίλια χρόνια – από τις αρχές του 9ου αιώνα μέχρι τον 18ο. Παρά την αλλαγή της εξουσίας –το βυζαντινό κράτος αρχικά, το οθωμανικό στη συνέχεια– η ενετική συνοικία στην Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ανατολής και Δύσης, στην ανάπτυξη του οποίου συνέβαλαν κυρίως οι Ενετοί έμποροι. Ο Βενετός βάιλος ήταν ο εκπρόσωπος της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, που προστάτευε τα συμφέροντα των πολιτών...

περισσότερα...

 

Γενουάτες στην Κωνσταντινούπολη

Γενουάτες στην Κωνσταντινούπολη (12/4/2007 v.1) Genoese in Constantinople (17/10/2007 v.1) Генуезци в Константинопол (6/6/2007 v.1)

Στους Γενουάτες, ακριβώς όπως στους εμπόρους από τη Βενετία και την Πίζα, παραχωρήθηκε το προνόμιο να έχουν τη δική τους παροικία στην Κωνσταντινούπολη το 12ο αιώνα. Επί Κομνηνών, η παροικία βρισκόταν στη νότια ακτή του Κεράτιου κόλπου. Από το 1267 έως το 1682 άνθησε η γενουατική συνοικία στη βόρεια ακτή του κόλπου – στο Πέρα. Ήταν το επίκεντρο του εμπορίου με τις πολιτείες της Μαύρης θάλασσας. Τα οχυρωματικά τείχη, οι πύργοι και τα κτήρια των Μέσων Χρόνων σώζονται μέχρι τις μέρες μας.

περισσότερα...

 

Εβραίοι στην Κωνσταντινούπολη (βυζαντινή περίοδος)

Εβραίοι στην Κωνσταντινούπολη (βυζαντινή περίοδος) - προς ανάθεση Jews in Constantinople (Byzantine period) - δεν έχει ακόμη εκδοθεί

 

Μουσουλμάνοι στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Μουσουλμάνοι στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη (13/4/2007 v.1) Muslims in Byzantine Constantinople (29/6/2007 v.1)

Η μουσουλμανική παρουσία ήταν δεδομένη στην Κωνσταντινούπολη για μεγάλα διαστήματα της βυζαντινής φάσης της ιστορίας της πόλης, ήδη από τους πρώτους αιώνες από την εμφάνιση της ισλαμικής θρησκείας έως και την Άλωση του 1453, αν και η απουσία ή/και αποσπασματικότητα των σχετικών ιστορικών μαρτυριών δεν επιτρέπουν μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος παρά μόνο στο επίπεδο των εκτιμήσεων.

περισσότερα...

 

Ρως στην Κωνσταντινούπολη

Ρως στην Κωνσταντινούπολη (18/10/2007 v.1) Rus in Byzantine Constantinople (29/6/2007 v.1) Руси в Константинопол (13/4/2007 v.1)

Οι επαφές ανάμεσα στο Βυζάντιο και τους Ρώς του Κιέβου ξεκίνησαν πολύ πριν την αποδοχή του Χριστιανισμού στα ρωσικά εδάφη επί βασιλείας του Βλαδίμηρου Α΄ το 988. Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες τους παραχώρησαν το δικαίωμα για ελεύθερο εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη και στα εδάφη της αυτοκρατορίας στις αρχές του 10ου αι., γεγονός που τοποθέτησε τους Ρως εμπόρους ανάμεσα στους πρώτους που είχαν το προνόμιο να εμπορεύονται στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Κατά την υστεροβυζαντινή εποχή (13ος-15ος αι.),...

περισσότερα...