Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ρως στην Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Rakova Snezhana (9/4/2008)
Μετάφραση : Πέτρακα Ελένη

Για παραπομπή: Rakova Snezhana, «Ρως στην Κωνσταντινούπολη»,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11937>

Руси в Константинопол (27/7/2009 v.1) Rus in Byzantine Constantinople (5/8/2009 v.1) Ρως στην Κωνσταντινούπολη (18/10/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι επαφές ανάμεσα στο Βυζάντιο και τους Ρώς του Κιέβου ξεκίνησαν πολύ πριν την αποδοχή του Χριστιανισμού στα ρωσικά εδάφη επί βασιλείας του Βλαδίμηρου Α΄ το 988. Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες τους παραχώρησαν το δικαίωμα για ελεύθερο εμπόριο στην Κωνσταντινούπολη και στα εδάφη της αυτοκρατορίας στις αρχές του 10ου αι., γεγονός που τοποθέτησε τους Ρως εμπόρους ανάμεσα στους πρώτους που είχαν το προνόμιο να εμπορεύονται στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Κατά την υστεροβυζαντινή εποχή (13ος-15ος αι.), οι σχέσεις εντάσσονταν κυρίως στη σφαίρα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης – πολιτιστικοί, θρησκευτικοί και πολιτικοί δεσμοί υπερέβαιναν τις αρχικές εμπορικές σχέσεις.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

10ος-15ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>