Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Βάραγγοι στην Κωνσταντινούπολη

Συγγραφή : Κυριακίδης Σάββας (9/1/2008)

Για παραπομπή: Κυριακίδης Σάββας, «Βάραγγοι στην Κωνσταντινούπολη», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10934>

Βάραγγοι στην Κωνσταντινούπολη (12/4/2011 v.1) Varangians in Constantinople (13/4/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρχικά ο όρος «Βάραγγοι» υποδήλωνε Σκανδιναβούς και Σλάβους μισθοφόρους στρατιώτες που κατέφθαναν στο Βυζάντιο μέσω της επικράτειας των Ρως του Κιέβου. Από τα τέλη του 11ου αιώνα η πλειονότητα των Βαράγγων ήταν αγγλοσαξονικής καταγωγής. Οι Βάραγγοι συμμετείχαν σε σημαντικό αριθμό εκστρατειών και διακρίθηκαν ως τμήμα της σωματοφυλακής των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Συχνά στις πηγές αποκαλούνται «πελεκυφόροι», λόγω του οπλισμού τους, και «Ταυροσκύθαι» ή «Κέλται», λόγω της βορειοευρωπαϊκής προέλευσής τους. Η παρουσία τους στην Κωνσταντινούπολη μαρτυρείται έως το 15ο αιώνα.

Ονομασίες

Βάραγγοι, Βαράγγοι, Βαριάγοι· στις πηγές αναφέρονται επίσης «πελεκυφόροι», «Ταυροσκύθαι» και «Κέλται»

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

989-15ος αιώνας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>