Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Εκκλησιαστικές έριδες στην περίοδο των Κομνηνών

Συγγραφή : Παπαγεωργίου Αγγελική (22/6/2007)

Για παραπομπή: Παπαγεωργίου Αγγελική, «Εκκλησιαστικές έριδες στην περίοδο των Κομνηνών », 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10829>

Εκκλησιαστικές έριδες στην περίοδο των Κομνηνών  (26/6/2009 v.1) Ecclesiastical controversies in Komnenian period (5/2/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πέρα από τις εξωτερικές απειλές, η δυναστεία των Κομνηνών (1081-1185) βρέθηκε συχνά στην ανάγκη να αντιμετωπίσει και διάφορα προβλήματα στο εσωτερικό του κράτους, πολλά από τα οποία περιστρέφονταν γύρω από εκκλησιαστικές ή θρησκευτικές έριδες. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούσαν είτε παλαιότερες αιρέσεις (Παυλικιανισμός, Μεσσαλιανισμός κ.λπ.) είτε σύγχρονα ζητήματα που είχαν ανακύψει την εποχή των Κομνηνών (έρις περί των ιερών σκευών, Ιωάννης Ιταλός κ.ά.)

Γεωγραφικός εντοπισμός

Κωνσταντινούπολη

Χρονολόγηση

1081-1185

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>